top of page
Tradisjonell Europeisk Papirtilvirkning / Traditional European Papermaking | Taught by Johan Solberg

7 September 2024 | 10:00–16:00 | Språk: Nor
sk og Engelsk | Fee: 1600 NOK

In this workshop, participants will learn how to make paper in the traditional European method and also learn about the history of papermaking. They will learn about various fibers which can be used in this process, and their properties, as well as discuss how to process plants into paper.

Evolved in the 15th century in Europe, this is one of the simplest methods of sheetforming. This technique uses a mould and deckle constructed of wood and metal (or plastic) and can be easily adapted to papermaking at home, with materials you may have in your gardens or kitchens.

In this workshop we'll make paper from cotton, linen and abaca.

At the end of the workshop, students will have a stack of handmade papers from various fibers. In addition, you will have gained a foundation for making paper on your own.

På dette kurset vil du få en innføring i tradisjonell europeeisk papirtilvirkning. I tillegg til å lage papir vil du få en introduksjon til papirets historie og lære om ulike typer av plantefibre som kan brukes til prosessen. Vi kommer også til å gjennomgå hvordan du kan bearbeide planter for å lage papir hjemme.

Utviklet i Europa på 1400-tallet, denne metoden er én av de enklere måtene og lage papir på. Teknikken involverer bruk av en papirform laget av tre og metal (eller plast). Disse kan lett tilpasses til materialer og fibre som finnes hjemme i hagen eller på kjøkkenet.

Under kurset kommer vi til å lage papir av bomull, lin og abaca.

 

Etter endt kurs vil du ha en bunke med håndlaget papir av ulike typer fibre samt et godt grunnlag for å lage papir hjemme eller i eget studio.

About the Instructor
 

Johan Solberg is a bookbinder and papermaker with an MFA in book arts from the University of Iowa Center for the Book. His work explores the intersection of artistic research and craft, combining both historical and contemporary techniques and materials. Solberg’s thesis work focused on the history of papermaking in Central Asia, and he continues to research and teach papermaking techniques from different parts of the world.

 

Johan Solberg er bokbinder og papirmaker med en mastergrad i bokkunst fra the University of Iowa, Center for the Book. Solberg jobber i kryssningspunktet mellom artistic research og tradisjonelle håndverk, gjennom arbeid med både historiske og moderne teknikker og materialer. Solbergs masteroppgave fokuserte på papirhåndverkets historie i Sentral Asia, og han jobber i dag med forskning og formidling av papirhåndverket fra ulike deler av verden.

Read more about Johan Solberg and his work here.

 
 
bottom of page