top of page
Intro til Kunstnerbøker med bruk av Letterpress og Photopolymer / Intro to artist books using letterpress and photopolymer plates

Taught by Jessica Williams


24–25 June 2023 | 10:00–16:00 | Språk: Norsk og Engelsk | Fee: 3000,- NOK

What is an artist book? It is not exactly a book about art, but rather a book that is art in and of itself. There are many kinds of artists' books, but this course will focus on artists' books made in the spirit of fanzines, pamphlets and chapbooks: formats with long histories and DIY ethics that have long disseminated independent, exciting and sometimes radical ideas.

 

Over two days, participants will learn about and create their own publications with employing the letterpress facilities at Halden Bookworks with self-publishing and RISO expert Jessica Williams. In addition to being able to use lead and wood type, we will make photopolymer plates from digital images. Participants will all create their own large-format poster that can be both hung up as is, or folded/cut down to form an artists' book. The knowledge gained over this weekend, including how to make a good "dummy" and how to prepare images with multiple colors, will be transferable to other techniques in self-publishing, i.e. risography.

Hva er en kunstnerbok egentlig? Det er vel ikke en bok som handler om kunst, men en bok som kanskje er kunst i seg selv. Det finnes mange slags kunstnerbøker, men kurset skal fokusere på kunstnerbøkenes arv etter fanziner, pamfletter, og chapbooks--publikasjonsformer med lange historier og en sterk tilknytning til DIY-etikken samt formidling av uavhengige, spennende og av og til radikale idéer.

 

Over to dager skal alle deltakende lære om, og lage sine egne publikasjoner med hjelp av letterpress hos Halden Bookworks med selvpubliserings og riso eksperten Jessica Williams. I tillegg til å kunne bruke bly- og tretype, skal vi lage photopolymer plater med bilder utarbeidet på datamaskiner. Alle deltakende skal lage en storformat plakat som kan både henges opp som den er, og brettes/kuttes ned til en kunstnerbok. Kunnskapen opparbeidet i løpet av helgen, inkludert hvordan man lager en god "dummy" og hvordan man forbereder bilder med flere farger, vil kunne overføres til andre teknikker innen selvpublisering, f.eks. risografi.

Hva er en kunstnerbok egentlig? Det er vel ikke en bok som handler om kunst, men en bok som kanskje er kunst i seg selv. Det finnes mange slags kunstnerbøker, men kurset skal fokusere på kunstnerbøkenes arv etter fanziner, pamfletter, og chapbooks--publikasjonsformer med lange historier og en sterk tilknytning til DIY-etikken samt formidling av uavhengige, spennende og av og til radikale idéer.

 

Over to dager skal alle deltakende lære om, og lage sine egne publikasjoner med hjelp av letterpress hos Halden Bookworks med selvpubliserings og riso eksperten Jessica Williams. I tillegg til å kunne bruke bly- og tretype, skal vi lage photopolymer plater med bilder utarbeidet på datamaskiner. Alle deltakende skal lage en storformat plakat som kan både henges opp som den er, og brettes/kuttes ned til en kunstnerbok. Kunnskapen opparbeidet i løpet av helgen, inkludert hvordan man lager en god "dummy" og hvordan man forbereder bilder med flere farger, vil kunne overføres til andre teknikker innen selvpublisering, f.eks. risografi.

About the Instructor
 

In her artistic process, Jessica Williams (b. 1986) collects objects from everyday life, which are then processed and refined. Through language, aesthetic collections, and tragicomedy, Williams’ work examines themes such as identity and humans’ relationship with nature, consumption, and technology. Collaboration across disciplines and media is an essential part of Williams’ work. Although her practice is firmly rooted in self-publishing and experimental artist books, she also works with photography, video, sculpture, and VR. 

 

Lately, Williams has worked with an experimental solo exhibition that spans over an entire calendar year at House of Foundation in Moss and is concerned with publishing, community, and identity. She has previously worked with strange bits of ocean plastic foraged in the inner Oslofjord that look like bits of real rock, and investigated the connection between mycelium and data centers: both of which are gigantic, invisible and affect us more than we know.

 

Her work has recently been exhibited at the National Museum, The Spring Exhibition at Fotogalleriet, ROM for art and architecture, and Skiens Kunstforening. In addition, she has held workshops in risography and selfpublishing at Henie Onstad, Nitja Centre for Contemporary Art, the National Museum, and Gallery F15. In 2016, she started publishing as Hverdag Books, which has since grown into a full blown self-publishing workshop. Since 2018, she has been involved in the Norwegian Risograph Association, which has arranged several exhibitions, lectures and workshops in risography.

I sin kunstneriske prosess samler Jessica Williams inn gjenstander fra hverdagslivet, som så bearbeides og foredles. Gjennom språk, estetiske samlinger og tragikomikk undersøker hun tema som identitet og menneskets forhold til natur, forbruk og teknologi. Samarbeid på tvers av fagdisipliner og medier er en essensiell del av hennes virke. Selv om hennes praksis er sterkt forankret i selvpublisering og eksperimentelle kunstbøker, jobber hun også med fotografi, skulptur og VR.

 

I det siste har Williams jobbet med en eksperimentell separatutstilling som strekker seg over et helt år på House of Foundation i Moss og handler om publisering, felleskap, og identitet. Før har hun jobbet med merkelig biter av havplast sanket i indre Oslofjorden som ser ut som ekte stein, og undersøkt forbindelsen mellom mycel (soppens røtter) og datasentre, og hvordan begge to er gigantiske, usynlige, og påvirker oss mer enn vi aner.

Learn more about Jessica Williams and her work here.

bottom of page