top of page
1/5
Introduction to Linocut | August 28–29, 2021, 10 am–4 pm

This workshop does not require any particular skills, but a certain interest in making images is an advantage.

During the two days of the workshop we will learn about the history of linocuts, it's possibilities and areas of use. As preparation for the workshop, the participants will prepare one or more suitable images for linocutting. A few examples and directions for this will be sent to the participants after they have signed up for the workshop.

The workshop will let you try basic techniques and teach you about materials and tools. The participants will produce two prints, one monochromatic and one with two or three colours by the use of reduction cutting.

We will be using the presses available at the studio, but will also try methods for printing without the use of a press.

The workshop´s learning method is experience development through supervision. After the course, participants will be able to keep on experimenting with small editions at home, with or without access to a press.

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper. En viss interesse for å lage bilder kan likevel være en fordel.

 

I løpet av to dager skal vi lære om linotrykkets histore, muligheter og bruksområder. Som forarbeid til kurset bør deltakerne ha laget et egnet motiv for linotrykk. Eksempler på dette vil bli sendt ut til deltakerne etter påmelding.

 

Kursdeltakerne får en enkel innføring i teknikker og materialer og skal produsere to egne trykk, ett i en farge, det andre i to eller tre farger gjennom bruk av reduksjonsmetode.

 

Vi bruker kursstedets presser, men ser også på ulike løsninger for å lage trykk uten presse.  

Kursets læringsmetode er erfaringsutvikling gjennom veiledning. Etter endt kurs skal deltakerne kunne lage egne trykk hjemme i små opplag, samt eksperimentere videre med linotrykkets muligheter på egenhånd.

About the Instructor
 

Andreas Brekke lives in Oslo and works as a high school teacher. He has a Bachelor degree in Visual Communication, illustration from Kent Institute of Art & Design, UK. He was employed as an illustrator in the design department of the largest Norwegian daily newspaper, VG in the years 2000–2010. For the last ten years he has compiled his own small scale printing studio, developed his artistic expression and worked as a freelance designer and illustrator for various publishers.

Brekke works mainly with linocuts, but he also has equipment for and experience with  letterpress and screen printing. His main focus is to find ways to make small scale printing possible at home, with private equipment in his spare time.

 

Andreas Brekke bor i Oslo og arbeider som lærer i videregående skole. Han har den grafiske delen av utdannelsen sin fra Kent Institute of Art & Design i Storbritannia hvor han studerte illustrasjon på slutten av 1990-tallet. Han var ansatt som tegner i VGs grafikkavdeling fra 2000–2010 og har de siste ti årene jobbet med å bygge opp et trykkeverksted hjemme, utvikle eget kunstnerisk uttrykk, samt jobbe som frilansillustratør og designer for en rekke forlag og utgivere.

Brekke arbeider hovedsakelig med linoleumstrykk, men han har også vært innom boktrykk og silketrykk de siste årene. Hovedfokuset hans er å finne sine egne løsninger slik at grafiske teknikker blir tilgjengelige i småskalaproduksjon uten at lista legges for høyt.

 

Read more about Andreas Brekke and his work here.

bottom of page