1/5
From Nepal to Europe - An introductory course in hand papermaking | Cancelled Due to COVID-19

Considered the earliest method of papermaking, Nepalese paper is made in a wooden frame with stretched cloth (paper mould). The paper is formed and dried in the mould itself, meaning one frame is needed per sheet of paper. This method evolved in China around year 250 BCE. When the craft of papermaking came to Europe in the 11th century the tools and methods had developed greatly on its journey westwards, but the core principle stayed the same.

 

In this class, you will learn how to make paper in the different ways and also learn about the history of papermaking. On the first day of the class, we will explore the papermaking tradition of Nepal. On this day you will learn about raw materials, how they are prepared and the papermaking process itself. On the second day we’ll move forward in time and explore the tools and techniques of European papermaking of the 15th century. On this day we’ll make paper from different types of raw materials such as cotton, flax (Linum usitatissimum) and abaca (Musa textilis), prepared in a Hollander beater.

 

At the end of the workshop, you will have a stack of two types of handmade papers from two very different parts of the world. In addition, you will have gained a foundation for making paper on your own.

En av de tidligste metodene for papirtilvirkning finner vi fortsatt I dagens Nepal. Denne metoden benytter seg av en ramme med et oppspent tøystykke (papirform), der papiret formes og tørkes i selve papirformen. Denne metoden er kanskje den første metoden for papirtilvirkning som ble utviklet i Kina rundt år 250 fvt. Når papirtilvirkningen til slutt kom til Europa på 11-tallet hadde metodene utviklet seg mye over håndverkets reise vestover, men prinsippet forble det samme.

 

Gjennom dette kurset vil du lære å lage papir, samt lære om papirhåndverkets historie. På den første dagen av kurset utforsker vi papirtradisjonen fra Nepal. Du vil på denne dagen lære om råmaterialer, bearbeiding av disse samt selve papirtilvirkningsprosessen. På dag nummer to spoler vi tiden framover og jobber med verktøyene og teknikkene som var gjeldene i Europa på 1500-tallet. Denne dagen kommer vi til å jobbe med ulike typer av råmaterialer som bomull, lin (Linum usitatissimum) og abaca (Musa textilis), og du vil også bli introdusert til maleprosessen i en Hollender fibermaler.

 

Etter endt kurs vil du ha to bunker med papir og ny kunnskap om to forskjellige papirtilvirkningsprosesser, samt et godt grunnlag for å lage papir hjemme eller i eget studio.

 
 

About the Instructor
 

Johan Solberg is a bookbinder and papermaker with an MFA in book arts from the University of Iowa Center for the Book. His work explores the intersection of artistic research and craft, combining both historical and contemporary techniques and materials. Solberg’s thesis work focused on the history of papermaking in Central Asia, and he continues to research and teach papermaking techniques from different parts of the world.

 

Johan Solberg er bokbinder og papirmaker med en mastergrad i bokkunst fra the University of Iowa, Center for the Book. Solberg jobber i kryssningspunktet mellom artistic research og tradisjonelle håndverk, gjennom arbeid med både historiske og moderne teknikker og materialer. Solbergs masteroppgave fokuserte på papirhåndverkets historie i Sentral Asia, og han jobber i dag med forskning og formidling av papirhåndverket fra ulike deler av verden.

Read more about Johan Solberg and his work here.