top of page
Trykkpressen som Poetisk Maskin / The Printing Press as a Poetic Machine | Taught by Ane Thon Knutson & Ellmar Stefan

12–13 August  2023 | 10:00–16:00 | Språk: Norsk og Engelsk | Fee: 3000,- NOK

Would you like to try your hand at traditional and completely unheard of methods for making posters? In two days, we will cram the letterpress full of a healthy mix of wood type, handmade letters and “objets trouvés”.

Freely flowing between Dada, Oulipo and Fluxus, in a combination of total freedom and self-imposed restrictions, we will undertake a poetic poster sailing trip outside typographie's  stiff and serious waters.

The workshop will start with an introductory lecture and finish with a potential group (guerilla) exhibition.

Vil du prøve deg med tradisjonelle og helt uhørte metoder i formgiving av plakater? Vi skal i to dager stappe trykkpressen full med en sunn blanding av løse typer, selvlagde bokstaver og “objets trouvés”. 

 

Fritt flytende mellom Dada, Oulipo og Fluxus, i en kombinasjon av total frihet og selvpålagde restriksjoner, skal vi begi oss ut på en plakatpoetisk seiltur utenfor typografiens stive og seriøse farvann.

 

Workshopen skal settes igang med et introduserende foredrag og avsluttes med en potensiell felles (gerilja) utstilling.

About the Instructors

Ane Thon Knutsen (1984) bor og arbeider nå I Oslo. Hun er spesialisert innen boktrykk/letterpress og jobber multidisiplinært i skjæringspunktet mellom kunst, grafisk design, forskning og formidling. Thon Knutsen har en praksisbasert PhD fra Kunsthøgskolen i Oslo hvor hun jobber 50% som førsteamanuensis i grafisk design. Knutsens forskningsfelt dreier seg om Virginia Woolf praksis som boktrykker og private forlag i mellomkrigstiden.  Knutsens har vist arbeider ved blant annet Høstutstillingen - Statens Kunstutstilling, Kristiansand Kunsthall, Kunstnernes Hus, House of Foundation, samt internasjonalt.

Ellmer Stefan (1982, Østerrike) har fått sin utdanning som grafisk designer i Wien, Arnhem og Leipzig. Han har siden spesialisert seg på utforming av bokstaver og har tegnet fonter og logotyper for bl.a. Oslo kommune, Vinmonopolet, Coop Norge og Henie Onstad Kunstsenter. Siden 2016 driver han det digitale skriftstøperiet The Pyte Foundry (thepytefoundry.net) som publisere fonter med både historisk og funksjonell vidd. I tillegg underviser og forsker han ved Kunsthøgskolen i Oslo og har holdt workshops og foredrag i både Norge og utlandet.

bottom of page