top of page
Å Lage En Bok / To Make A Book | Taught by Rune Døli & Guri Dahl

16–17 September 2023 | 10:00–16:00 | Språk: Norsk og Engelsk | Fee: 3000,- NOK

Creating a book is often the result of a process. A lifelong artistic career to be presented in book form, or just a specific project. The book production itself is often both costly and challenging, and the end result needs to communicate well and present the content in the best possible way.

 

Guri Dahl and Rune Døli have collaborated on a number of book projects. They usually define themselves respectively as picture editor and graphic designer, but their main task is to aid with visual and editorial choices that in the end makes the book and its content both interesting and well communicated.

 

During the workshop “To make a book”, their process will be explained, from idea, through the process of organising the content, choice of format, materials and in the end print. They will also address a broad range of practical considerations like economy, grant support and communicating with publishers.

Å lage en bok er ofte et resultat av en prosess, enten det er å et langt kunstnerskap som skal presenteres i bokform eller et spesifikt prosjekt. Selve bokproduksjonen er ofte kostbar og utfordrende og man ønsker at sluttresultatet skal kommunisere godt og fremstille innholdet på best mulig vis.

 

Guri Dahl og Rune Døli har samarbeidet på en rekke bokprosjekter. Deres roller blir ofte definert som bilderedaktør og grafisk designer, men oppgavene er å bistå med alle visuelle redaksjonelle valg som til slutt gjør at boken fremstår interessant og kommunikativ.

 

Under workshopen «Å lage bok» forklarer de prosessen, fra idé, gjennom struktureringen av innhold, til valg av format og materialer og til slutt trykk. De belyser også en rekke praktiske hensyn som økonomi, støtteordninger og kommunikasjon med forlag.

About the Instructors

Rune Døli is a graphic designer and founder and sole owner of the book design studio Modest in Oslo. He has received several prizes for his work and on two occasions won “The most beautiful book of the year” award in Norway – in 2012 for Betongoverflater (Gyldendal), which he designed together with Joaõ Doria, and in 2017 for the monumental volume Bård Breivik – I’d love the key to the master lock, (Fagbokforlaget/Arnoldsche). In 2021 he was awarded the Bokkunstprisen (Book Art Prize) by Grafill for his overall work as a book designer. Døli was educated at Skolen for grafisk design in Oslo.

Learn more about Rune Døli and his work here.

Guri Dahl is a photographer, visual artist and picture editor based in Oslo and Halden. She has worked on book production for many years, mostly of art- and cultural heritage content, as well as made several Artists books; both own work and collaborations with other artists. Her invovlement typically includes the conceptual work, editing, photography and digital production in different combinations.

She has collaborated at many occasions with Rune Døli, on the award-winning volumes Bård Breivik – I'd love the key to the master lock, and Jorunn Veiteberg – The Jewellery Box among others.

Learn more about Guri Dahl and her work here.

bottom of page